Darko Sretenović

Direktor izvoza i privatne robne marke

Nutrino je već postao prepoznatljiv brend. Koliko je bilo teško izboriti se za tu poziciju, među već postojećim, poznatim proizvođačima dečije hrane?

Nutrino je mlad brend, a za ovo vreme od 2018. godine kada je počela proizvodnja uspeli smo da zaključimo ugovore sa gotovo svim prodajnim mrežama. Pre samog početka proizvodnje posvetili smo dosta vremena analizi tržišta, što nam je kasnije pomoglo da odredimo pravac proizvodnje  i formiramo portfolio. Svakako da ulazak na tržište dečije hrane nije bio lak, imajuću u vidu da postoji veliki broj domaćih i multinacionalnih kompanija koje posluju već dugi niz godina.

Tržištu smo ponudili nešto drugačiji asortiman i grupe proizvoda kojih do sada nije bilo,  u skladu sa tendencijama  na drugim tržištima, kao i savremeno pakovanje koje je udobnije i funkcionalnije u odnosu na postojeća.  Najveća pažnja je usmerena ka odabiru dobavljača i kvalitetu ulaznih sirovina, tako da se zadovolje svi standardi. Proizvodne linije koje poseduje fabrika su dizajnirane, ugovorene i puštene u rad sa najpoznatijim dobavljačima sa velikim iskustvom u proizvodnji dečije hrane,  što nam omogućava da sprovodimo sve procedure praćenja kvaliteta, pre nego što proizvod stigne do polica. Zahvaljujući tome, našim krajnjim potrošačima nudimo kvalitetne proizvode koji su cenovno dostupni.

Proizvodi su prisutni na 11 tržišta, da li se dalje očekuje širenje u godinama pred nama?

Pored tržišta Srbije, od kojeg smo kao domaća fabrika i krenuli,  naši Nutrino proizvodi se nalaze i na tržištima Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Albanije, Slovenije, Ukrajine, Angole, Zambije.

Pod drugim brendom, Fabrika dečje hrane realizuje proizvode u Rusiji i Moldaviji. Imamo velike proizvodne  kapacitete  što nam omogućava dalje proširenje liste zemalja za izvoz.

Kakvi su dalji planovi u pogledu investicija i daljeg razvoja fabrike?

Fabrika je projektovana i izgrađena po najsavremenijim standardima, svi proizvodni pogoni i laboratorija su  izgrađeni u panelima čistih soba, što je bio značajan korak napred i naš izbor, a ne standard koji se primenjuje u sličnim fabrikama. Posebna priprema vazduha i vode za potrebe  različitih proizvodnih linija i laboratorije nam omogućava  potrebnu mikro klimu i  sigurnost i bezbednost naših proizvoda.

Fabrika je osmišljena tako da u prvoj fazi ima 5 proizvodnih linija, ali imamo rezarvisan prostor za još dve, koje treba da budu montirane nešto kasnije. Za te potrebe su  rezervisani i potrebni fluidi, instalacije i izvedeni su potrebni građevinski radovi.  Sa uvođenjem u pogon planiranih linija u drugoj fazi, tržištu ćemo moći da ponudimo nove proizvode, a samim tim i  proširimo naš portfolio.