Dalibor Kočevski

Direktor održavanja

Kojom vizijom se rukovodi Baby Food Factory?

Vizija fabrike je da na tržište dečje hrane donese najkvalitetnije proizvode po pristupačnim cenama, kako bi zdrava i bezbedna hrana bila dostupna svima. Da bi smo to postigli, mi se interno trudimo da obezbedimo najviši nivo efikasnosti i bezbednosti naših procesa, da troškove držimo pod kontrolom i da konstantno unapređujemo procese rada, ali i sebe, stalnim usavršavanjem.

Koji su rizici u proizvodnji dečje hrane i na koji način upravljate njima?

Proizvodnja hrane generalno nosi visok nivo rizika, a kako su naša ciljna grupa naši najmlađi i kategorija proizvoda za decu je najosetljivija, čitavo naše poslovanje je usmereno ka tome da se obezbede uslovi da se svi procesi odvijaju u projektovanim okvirima i parametrima. Potpuna posvećenost zaposlenih svakom segmentu proizvodnje i njihova stručnost, omogućavaju nam da sve potencijalne rizike uočimo na vreme i uvedemo preventivne mere koje bi ih eliminisale. Sa druge strane, proizvodna oprema koju koristimo obezbeđuje visok stepen pouzdanosti i upravljivosti, dajući nam širok spektar mogućnosti uticaja na bilo kakav rizik i njegovu potpunu eliminaciju.

Koje tehnologije koristite u proizvodnom procesu i da li planirate uvođenje novih?

Tehnologije prerade hrane su u principu poznate već dugi niz godina i u osnovi se ne razlikuju od toga kako su naše mame i bake pripremale hranu. Ipak, moderno doba je donelo mnogo bolju kontrolu procesa, počevši od ulaznih sirovina, preko njihove prerade i na kraju samog pakovanja gotovog proizvoda. Najsavremeniji procesi na kojima se temelji naša proizvodnja, garantuju potrošačima sigurnost u pogledu kvaliteta - u našim proizvodima su korišćene najzdravije i najkvalitetnije sirovine, proces prerade se odvija po najvišim svetskim standardima, a sami procesi su stabilni i ponovljivi. Sa druge strane, moderno vreme je donelo i drugačije navike potrošača, pa tako naše finalno pakovanje, koje je u mnogim segmentima jedinstveno na tržištu, omogućava lako korišćenje i čuvanje proizvoda.