Proizvodna delatnost nije stala

Pojava korona virusa promenila je dosadašnji način života, potrošačke navike, kao i način poslovanja. Kako ova situacija utiče na poslovanje Fabrike dečje hrane i poslovne planove za tekuću godinu, na kakve poteškoće nailazimo i kako ih prevazilazimo i kakve promene u kupovnim navikama potrošača primećujemo, ispričala je naša izvršna direktorka za Progressive magazin.

 

U uslovima vanrednog stanja izazvanog pandemijom korona virusa najvažnije je sačuvati zdravlje ljudi i biti odgovaran prema zaposlenima i potrošačima, kao i celo­kupnoj zajednici. Nakon toga dolazi aspekt samog poslo­vanja u promenjenim i otežanim okolnostima, gde je od izuzetnog značaja fleksibilnost kompanije i spremnost da se pronađu novi modeli i brzo prilagodi novonastaloj situaciji, kako bi se minimizirale negativne posledice koje pandemija može imati na celokupne poslovne procese.

 

Organizacija rada

U Fabrici dečje hrane posao je organizovan u skladu sa svim propisanim uredbama. Kako bismo zaštitili naše zaposlene, primenili smo princip rada na daljinu (rad od kuće), na radnim mestima na kojima je to moguće, u skladu sa prirodom posla. Više od 60% naših zaposlenih su roditelji zbog čega imamo dodatno razumevanje za kolege koje rade od kuće sa decom, u pogledu fleksibil­nog radnog vremena i radnih obaveza. Dodatno, rodite­ljima dece mlađe od 12 godina i zaposlenima koji traže odsustvo sa rada iz zdravstvenih razloga omogućeno je korišćenje odsustva.

Imajući u vidu da je delatnost Fabrike dečje hrane proiz­vodnja prehrambenih proizvoda, proizvodna delatnost je nastavljena u cilju redovnog snabdevanja tržišta i (naših najmlađih) potrošača. Tako smo za deo radnika iz proiz­vodnog sektora, čiji je dolazak na posao od presudne važnosti za dostupnost proizvoda, obezbedili privatni prevoz i organizovali rad u smenama, na način kojim se obezbeđuje dovoljna udaljenost i sprečava njihov lični kontakt, a uveli smo i sve dostupne mere zaštite.

 

Sigurnost i zaštita

U svim radnim prostorima postavljena su obaveštenja o merama zaštite, dezinfekciona sredstva, flaširana voda, kao i lična zaštitna sredstva. Fabrika dečje hrane inače ima najviše standarde u smislu higijenskih uslova, ali su oni dodatno pojačani sada u delovima koji se odnose na prostorije administracije - postavljene su dodatne dezo­barijere, obezbeđene su maske i rukavice za zaposlene koji dolaze na posao, pojačane su mere dezinfekcije. Sva putovanja u zemlji i inostranstvu su odložena, a eksterni kontakti su ograničeni u najvećoj mogućnoj meri. Pored zdravstvene sigurnosti, Fabrika dečje hrane je uložila maksimalne napore da se obezbedi i finansijska sigur­nost naših zaposlenih i prevaziđu negativne ekonomske posledice pandemije. S tim u vezi, nismo smanjivali broj zaposlenih i sve naše kolege imaju svest o radu u stabil­nom okruženju što je u ovom trenutku naročito važno.

 

Kompletan tekst možete pročitati ovde.


Objavljeno: 05.05.2020