Pokazali smo potrošačima da mogu da nam veruju

O tome kako je pandemija korona virusa uticala na poslovanje Fabrike dečje hrane i kako je u novonastaloj situaciji organizovana komunikacija sa potrošačima, objašnjava Vukašin Cicmil, direktor prodaje i marketinga Fabrike dečje hrane, u razgovoru za InStore magazin.

 

InStore: Pandemija korona virusa unela je promene u svim sferama života i poslovanja. Kako ova novonastala situacija utiče na rad marketinških odeljenja? Na koje sve načine su zaposleni u vašem sektoru morali da promene dosadašnji način poslovanja?

Cicmil: Situaciju koju je uzrokovala pandemija posmatrali smo kao još jedan izazov. Istina, ovaj izazov je bio globalnih dimenzija i bitno je uticao na redovno poslovanje svih sektora kod nas ali i kod naših partnera, na svim tržištima na kojima smo prisutni. Usled mera zaštite i svih ograničenja koje su preduzimane u našoj zemlji i tržištima na kojima smo prisutni, morali smo da menjamo planove, pristup i način rada. Da bi smanjili rizik, u prvim nedeljama organizovali smo dežurstva u fabrici, a određeni deo trajanja vanrednog stanja svi smo radili od kuće. Promenili smo ambijent i salu za sastanke zamenili online grupnim pozivima. Održavali smo redovnu komunikaciju i nastavili da radimo na započetim zadacima, ali sa donekle promenjenim prioritetima.

 

InStore: Koliko je vama lično ova krizna situacija poremetila planove, svakodnevno poslovanje i otežala rad?

Cicmil: Svakako da su efekti ove situacije značajno uticali na naše planove, ali planovi postoje da bi se menjali, naravno u skladu sa okolnostima. Morali smo da odložimo neke aktivnosti dok se situacija ne normalizuje, a neke smo prilagodili trenutnom stanju. Bilo je i pozitivnih efekata, u smislu preispitivanja načina pristupa potrošačima, kao i više vremena za bavljenje internim procesima i procedurama. Kako moja pozicija podrazumeva intenzivnu komunikaciju sa postojećim, ali i novim tržištima, bio sam uskraćen za posete i obilaske tržišta. Situacija kod naših poslovnih partnera je, takođe, bila vanredna pa je protok informacija sa terena bio usporen. Meni je i rad od kuće predstavljao teškoću jer volim da imam direktnu komunikaciju. Prijalo je više vremena provoditi sa porodicom, ali sam jedva čekao da se vratim redovnim poslovnim aktivnostima u krugu tima BFF.

 

InStore: Vanredno stanje je ukinuto, ali na snazi su I dalje vanredne mere. Kako je to uticalo na vaše marketinške aktivnosti u nekom bližem periodu?

Cicmil: Ukidanje vanrednog stanja omogućiće nam da se polako vratimo na planirane aktivnosti u trade-u kao i na projekte koji su bili stopirani zbog pandemije. Nadam se da će se stvari brzo vratiti u normalu i da ćemo uspeti da realizujemo sve što smo planirali u ovoj godini.

 

Kompletan intervju možete pročitati ovde.


Objavljeno: 25.05.2020